heart

קרדיולוגית ספורט

heart

קרדיולוגית ספורט

פעילות ספורטיבית, הינה אחת המתנות הגדולות ביותר שניתן להעניק לגופנו. עשרות מחקרים לאורך השנים מוכיחים זאת, יחד עם זאת לאחרונה אנו עדים גם להתמקדות המחקרית בסיכונים. שבפעילות ספורטיבית אנשים מסוימים.

בארה"ב מת כל 3 ימים ספורטאי בשל סיבות אילו. תת ההתמחות בקרדיולוגיית ספורט צמחה מתוך הבנה שחשוב להמשיך בפעילות ספורטיבית, אולם יש למזער עד כמה שניתן את הסיכונים שבה. באירופה ובעיקר באיטליה הצליחו להוריד את תמותת הספורטאים בכ-90%!!! בהתיחסות. אינדיבידואלית ובפרוטוקולים המיועדים ספציפית גם בארה"ב ,אמנם באיחור אופנתי ,פורסמו בשנים האחרונות מאמרי עמדה חשובים והנחיות ברורות מחייבים שיתוף קרדיולוג ספורט בצוות המחליט על הבטיחות שבפעילות ספורט תחרותית לספורטאי

קרדיולוגית מאמץ
…אז מה מבדיל את המרכז לקרדיולוגיית ספורט מזו הנהוגה בדרך כלל בישראל ההבנה שהצלת ספורטאי היא ערך עליון ומכאן נובעת הירידה לפרטים!
אקג

המכשיר אותו מכשיר, אבל הפיענוח מאד שונה בין רופאים שונים המומחים לנושא אקג הם קרדיולוגים מתחום האלקטרופיזיולוגיה

מתוך ההבנה שהאקג כל כך חשוב יצאו הנחיות ב2017 שמגדירות מה צריך לבדוק, מה תקין. בספורטאי ואינו תקין באדם שאינו ספורטאי ומה אסור שיהיה בספורטאים בכל הגילאים זרים לחלק גדול מהרופאים(כולל EPSILON WAVE או SHORT QT, LONG QT, מונחים כמו רופאי הספורט הייעודיים)המפענחים אקג והתעלמות מהם דינה מוות של ספורטאי מהפרעת קצב. ההבדלים הם כל כך קריטים שישנם מצבים בהם אותו סטריפ של אקג יכול להיות תקין באדם א ואינו תקין באדם ב וכך אם לא עומד מולך הספורטאי שביצע את האקג… לעולם לא תדע.

אקו לב

אקו לב בהגדרתו הינו בדיקה תלוית מבצע!

בקופת חולים מתבצע באופן מהיר בלי שימת לב מספקת לפרטים אנטומים שהם מאד חשובים. מבחינת ספורטאים הנושא העיקרי הוא מוצא העורקים הכליליים, אותם עורקים שמספקים דם ללב ומיקום לא תקין שלהם הוא אחד מגורמי התמותה העיקריים . האקו הוא כל כך עקרוני שהערכים התקינים שונו עבור ספורטאים שהלב שלהם רחב יותר ולפעמים גם עבה יותר. מכשיר האקו בו אני מבצע את הבדיקה הוא מכשיר מתקדם וחדיש ביותר של חברה
GENERAL ELECTRIC שהובא לארץ לאחרונה . הבדיקה מבוצעת בפרוטוקול ספורטאים תוך שימת דגש על מוצא העורקים הכליליים, כמו גם מבנה הלב והמסתמים ולא פחות חשוב
תפקוד החדרים.

מבחן מאמץ מקסימאלי

מבחן מאמץ מקסימאלי

בקופות החולים רב המקומות ינם מביאים את דם ליכולת המקסימאלית לא ל-85 אחוזים מהדופק הצפוי לגיל

גם כאן ההבדל בין בדיקה לבדיקה תהומי. בקופות החולים רב המקומות אינם מביאים את האדם ליכולת המקסימאלית אלא ל-85 אחוזים מהדופק הצפוי לגיל. כך לדוגמא, תריאתלט בן 50 יתבקש להגיע עד דופק של כ-145… מבחינתו…זה לא קרוב למאמץ אותו הוא מבצע .וכך חלק גדול מיתרונות הבדיקה אובד לו.

זה רק קצה הקרחון, הידע, שנרכש בשנים של התמקצעות אצל הטובים ביותר בעולם הוא ההבדל. והתוכנית שלנו….להתחיל להפיץ את הידע. אני אישית נכוותי מחוסר המודעות משם הדחף אישי….והרי בסוף….הכל אישי

המומחים שלנו

ד"ר דני הדס

ד"ר דני הדס

המומחה הראשון בארץ בעל השכלה משולבת הן של קרדיולוגית ילדים והן של קרדיולוגית ספורט
מייסד המרכז לקרדיולוגיית ספורט
מנהל קרדיולוגיית ילדים מרכז רפואי שמיר קמפוס אסף הרופא